Table Of Contents

This Page

Passos per a pujar objectes i medias al sistema

Descripcio: Explicació per a pujar objectes al sistema i enllaçar-los amb els seus medias corresponents (si aplica).

Pas 1 - Pujar els medias associats

Si els mèdias tenen una mida superior a 100Mbytes és convenient pujar-los a través de FTP, a la carpeta corresponent amb el seu format TODO: completar

Per a relacionar el media amb l’objecte, veieu el camp ‘Media’ al pas següent.

Pas 2 - Formulari de nou objecte

Per veure el formulari de nou objecte, accedeix a http://urlartscombinatories/inici i fes clic a ‘Inserir nou objecte’ i selecciona la classe que tindrà l’objecte.

Cada camp es por replicar tantes vegades com sigui necessari mitjançant el seu botó ‘+’ associat. O bé eliminar-los mitjançant el botó ‘-‘.

Hi ha tres tipus de camp:
  • Text: on cal afegir el contingut al primer input i opcionalment el codi d’idioma al segon input.
  • Data: per afegir-hi dates.
  • Relacions: on s’hi indiquen ids d’objectes externs. Es pot o bé buscar un objecte existent (botó lupa), afegir-ne un de nou (botó llàpis), l’altre botó només aplica per a objectes ja existent i permet modificar l’objecte relacionat.
  • Media: nomalment el camp ‘ac:Url’, permet direccionar a un recurs media a través de URL. Clicant sobre el camp apareix un formulari on podem: o bé carregar un media local, o bé especificar una url existent, o bé apuntar a un dels mèdias prèviament pujats al pas 1. Aquest procés s’explica al pas següent.

Pas 3 - Relacionar amb un media

Partint del formulari de medias ‘Selecció de URL’:
  • Fes clic a ‘Seleccionar media’, apareixerà la pantalla de mèdias.
  • Utilitza el petit buscador per a localitzar el media que es vol enllaçar.
  • Un cop trobat, clicar a ‘Seleccionar’. Es retornarà a la pantalla del formulari d’objecte. Clica a ‘D’acord’.

Pas 4 - Desar i visualitzar

Un cop emplenats la resta de camps, clicar a Desar.

Hi ha l’opció de visualitzar l’objecte desat a la seva fitxa final fent clic a ‘Veure fitxa’ (Només si la classe de l’objecte en qüestió té configurada la seva fitxa corresponent).